Naše služby

Naše služby

Nabízíme

Přímé oslovování

Metodu přímého oslovování volíme u klientů, kteří požadují obsadit specifické pozice špičkovými odborníky, kterých je na trhu práce akutní nedostatek.

Vyhledávání a výběr

Ke každému potencionálnímu klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se najít budoucího zaměstnance na poptávané pozice v co nejkratším časovém období.

Postup výběru

  • společně s klientem sestavíme popis pracovní pozice
  • navrhneme zdroje pro vyhledání vhodných uchazečů
  • následuje výběr vhodných kandidátů k osobním pohovorům u nás v agentůře
  • oslovení vhodných kandidátů z databáze Korekt Praha
  • individuální pohovory s vybranými uchazeči
  • příprava CV úspěšně odpohovorovaných uchazečů k odeslání klientovi v elektronické podobě
  • písemné vyhodnocení úspěšných uchazečů, které je nedílnou součástí odeslaných CV

Personální školení

Personální školení studentů v maturitních ročnících s cílem osvojení si správných a vhodných postupů při vyhledávání budoucího pracovního místa po ukončení studií.

Personální audity

Hodnocení stávajících i nových zaměstnanců – našich klientů